ТВЕРДЕ БІОТОПЛИВО

Институт развития возобновляемой энергетики

Biomasa, będąc jednym z trzech największych źródeł energii odnawialnej, powstaje w procesie biodegradacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Kotły na paliwa stałe produkowane z biomasy to urządzenia, które wykorzystują zdolność przewodzenia ciepła paliw naturalnych w celu ogrzania domów i podgrzania wody. Są to skompletowane bloki ze sprawnością wynoszącą 90%. Zaletą takich kotłów jest: nieznaczna ilość zanieczyszczeń i mała ilość sadzy około 5% masy, odpowiednio do paliwa wyjściowego. Ta sadza dzięki swojemu unikalnemu składowi, który zawiera użyteczne minerały, może być wykorzystana jako nawóz.
Wytrzymałość i fakt, że nie trzeba zajmować się obsługą kotłów sprawiają, że ich posiadacze mogą z nich korzystać około 15 lat. Wybór kotła na paliwa stałe produkowane z biomasy - to wybór wspaniałego, długotrwałego systemu grzewczego z niskim zużyciem paliwa będącego alternatywą do tradycyjnego kotła.

Люди завжди намагаються знайти нові джерела відновлюваної енергії, так що не дивно, що вони особливо зацікавлені у воді та її універсальності. Відповідно, багато зусиль було спрямовано на отримання енергії з припливної та хвильової енергетики, які виробляються круговими рухами молекул води, викликаними дмахаючим по поверхні води вітром.